Bộ tăng áp bơm điện tử Pedrollo EASYSMALL

Giá tham khảo

Tư vấn ngay

Giá Liên hệ

Bộ tăng áp bơm điện tử Pedrollo EASYSMALL kiểm tra dòng chảy và áp suất để kiểm soát và bảo vệ máy bơm một pha lên đến 2 HP (cho các ứng dụng trong nước). Thiết bị bắt đầu bơm khi áp lực của hệ thống giảm (ví dụ như mở vòi) và dừng bơm khi lưu lượng giảm xuống dưới 2 lít / phút (vòi đóng kín).

Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước sạch

Sử dụng: dân dụng

Ứng dụng: hệ thống cung cấp nước, hệ thống áp suất, bơm thuỷ lơi

Loại hình: phụ tùng thiết bị

Chủng loại bơm: easysmall-easypress-easypro

Giới hạn ứng dụng:

  • Nhiệt độ chất lỏng tới +50 °C
  • Nhiệt độ xung quanh tới +40 °C
  • Áp lực thoát ra: 40 bar
  • Bộ phận bảo vệ: IP 65
  • Điện áp: 230 V - Tần số 50/60 Hz - Dòng điện tối đa: 12 A-EASYSMALL-1 và 16 A-EASYSMALL-2


Models

Bộ tăng áp bơm điện tử Pedrollo EASYSMALL kiểm tra dòng chảy và áp suất để kiểm soát và bảo vệ máy bơm một pha lên đến 2 HP (cho các ứng dụng trong nước). Thiết bị bắt đầu bơm khi áp lực của hệ thống giảm (ví dụ như mở vòi) và dừng bơm khi lưu lượng giảm xuống dưới 2 lít / phút (vòi đóng kín).

Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước sạch

Sử dụng: dân dụng

Ứng dụng: hệ thống cung cấp nước, hệ thống áp suất, bơm thuỷ lơi

Loại hình: phụ tùng thiết bị

Chủng loại bơm: easysmall-easypress-easypro

Giới hạn ứng dụng:

  • Nhiệt độ chất lỏng tới +50 °C
  • Nhiệt độ xung quanh tới +40 °C
  • Áp lực thoát ra: 40 bar
  • Bộ phận bảo vệ: IP 65
  • Điện áp: 230 V - Tần số 50/60 Hz - Dòng điện tối đa: 12 A-EASYSMALL-1 và 16 A-EASYSMALL-2


Models