Máy bơm chìm đa cánh Pedrollo TOP MULTI®

Giá tham khảo

Tư vấn ngay

Giá Liên hệ

Mô tả

Máy bơm chìm đa cánh Pedrollo TOP MULTI® có sự hiệu quả và độ tin cậy cao, máy thích hợp để ứng dụng cấp nước sinh hoạt từ hồ chứa, bể chứa hoặc giếng khoan tương đối sâu, để hút nước mưa từ bể vào vườn nước hoặc sử dụng trong hệ thống thủy lợi ... Thích hợp cho sử dụng với nước sạch và chất lỏng không gây tác động hóa học đối với các vật liệu của máy bơm.

Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước sạch

Sử dụng: dân dụng, khu dân cư

Ứng dụng: hệ thống cung cấp nước, hệ thống áp suất, bơm tưới tiêu

Loại hình: thả chìm

Chủng loại bơm: bơm chìm đa tầng

Phạm vi hoạt động:

 • Lưu lượng nước 120 l/phút (7,2 m³/h)
 • Cột áp: 40 m

Giới hạn ứng dụng:

 • Nhiệt độ chất lỏng tới +40 °C
 • Thả sâu tối đa 10 m (với một cáp điện đủ dài)
 • Đường dẫn chất rắn Ø 1,3 mm
 • Độ sâu hút xuống tối so với mặt đất 22 mm
 • Chức năng hoạt động liên tục S1

Models

Mô tả

Máy bơm chìm đa cánh Pedrollo TOP MULTI® có sự hiệu quả và độ tin cậy cao, máy thích hợp để ứng dụng cấp nước sinh hoạt từ hồ chứa, bể chứa hoặc giếng khoan tương đối sâu, để hút nước mưa từ bể vào vườn nước hoặc sử dụng trong hệ thống thủy lợi ... Thích hợp cho sử dụng với nước sạch và chất lỏng không gây tác động hóa học đối với các vật liệu của máy bơm.

Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước sạch

Sử dụng: dân dụng, khu dân cư

Ứng dụng: hệ thống cung cấp nước, hệ thống áp suất, bơm tưới tiêu

Loại hình: thả chìm

Chủng loại bơm: bơm chìm đa tầng

Phạm vi hoạt động:

 • Lưu lượng nước 120 l/phút (7,2 m³/h)
 • Cột áp: 40 m

Giới hạn ứng dụng:

 • Nhiệt độ chất lỏng tới +40 °C
 • Thả sâu tối đa 10 m (với một cáp điện đủ dài)
 • Đường dẫn chất rắn Ø 1,3 mm
 • Độ sâu hút xuống tối so với mặt đất 22 mm
 • Chức năng hoạt động liên tục S1

Models