Hộp hút và chứa nước thải Pedrollo SAR 550

Giá tham khảo

Tư vấn ngay

Giá Liên hệ

Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước thải nước bẩn

Sử dụng: dân dụng, nông nghiệp

Ứng dụng: thoát nước, nước bẩn - các hạt hơi rắn

Chủng loại bơm: bơm chìm

Phạm vi hoạt động:

  • Lưu lượng nước 750 l/phút (45,0 m³/h)
  • Cột áp: 26 m

Models


Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước thải nước bẩn

Sử dụng: dân dụng, nông nghiệp

Ứng dụng: thoát nước, nước bẩn - các hạt hơi rắn

Chủng loại bơm: bơm chìm

Phạm vi hoạt động:

  • Lưu lượng nước 750 l/phút (45,0 m³/h)
  • Cột áp: 26 m

Models