Máy bơm chìm xử lý nước thải Samico VSP 750F

Giá tham khảo

Tư vấn ngay

Giá Liên hệ

Máy bơm chìm xử lý nước thải Samico VSP 750F công nghệ Italy thích hợp để thoát nước bẩn và nước thải trong các ứng dụng xử lý nước thải môi trường trong nhà và dân dụng. Có khả năng bơm chất lỏng có chứa chất rắn lơ lửng ngắn lên đến 50 mm.
Máy rất lý tưởng để bơm nước thải, nước bẩn, nước bề mặt và nước trộn lẫn với bùn tại các địa điểm như nhà nghỉ và nhà ở.
Những máy bơm này khẳng định mình bằng độ tin cậy, có thể được đánh giá tốt nhất trong điều kiện hoạt động tự động cho các lắp đặt cố định.

Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước thải

Sử dụng: xử lý nước thải, khu dân cư, trong công nghiệp

Ứng dụng: thoát nước, nước bẩn với chất rắn nhỏ

Loại hình: thả chìm

Chủng loại bơm: bơm chìm

Phạm vi hoạt động:

 • Công suất N = 0,75 kW
 • Lưu lượng nước 3 - 24 m³/h)
 • Cột áp 11 - 3,8 m

Giới hạn ứng dụng:

 • Nhiệt độ chất lỏng tới +40 °C
 • Thả sâu tối đa 5 m
 • Đường dẫn chất rắn Ø50/ Ø60  mm
 • Điện áp 1 pha 220V/50Hz

Made in China

Máy bơm chìm xử lý nước thải Samico VSP 750F công nghệ Italy thích hợp để thoát nước bẩn và nước thải trong các ứng dụng xử lý nước thải môi trường trong nhà và dân dụng. Có khả năng bơm chất lỏng có chứa chất rắn lơ lửng ngắn lên đến 50 mm.
Máy rất lý tưởng để bơm nước thải, nước bẩn, nước bề mặt và nước trộn lẫn với bùn tại các địa điểm như nhà nghỉ và nhà ở.
Những máy bơm này khẳng định mình bằng độ tin cậy, có thể được đánh giá tốt nhất trong điều kiện hoạt động tự động cho các lắp đặt cố định.

Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước thải

Sử dụng: xử lý nước thải, khu dân cư, trong công nghiệp

Ứng dụng: thoát nước, nước bẩn với chất rắn nhỏ

Loại hình: thả chìm

Chủng loại bơm: bơm chìm

Phạm vi hoạt động:

 • Công suất N = 0,75 kW
 • Lưu lượng nước 3 - 24 m³/h)
 • Cột áp 11 - 3,8 m

Giới hạn ứng dụng:

 • Nhiệt độ chất lỏng tới +40 °C
 • Thả sâu tối đa 5 m
 • Đường dẫn chất rắn Ø50/ Ø60  mm
 • Điện áp 1 pha 220V/50Hz

Made in China