Bộ thiết bị thoát nước thải Pedrollo PLUG & DRAIN

Giá tham khảo

Tư vấn ngay

Giá Liên hệ

Bộ thiết bị thoát nước thải và phòng chống lụt Pedrollo PLUG & DRAIN là bộ dụng cụ khẩn cấp thiết yếu và cần thiết để xử lý lũ lụt ở các nhà để xe, hầm và tầng hầm với sự hiệu quả và tốc độ.

Nhờ máy bơm thoát nước linh hoạt và ống nhựa PVC dài 15 mét, có thể nhanh chóng thoát nước vùng ngập, nếu cần thiết bằng cách sử dụng thùng nhựa làm bộ lọc.

Với PLUG & DRAIN, bạn có thể hoàn toàn thoát ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt: bơm thực sự có thể hút nước xuống mức độ chỉ có 2 mm từ đáy.

Với PLUG & DRAIN, bạn có mọi thứ bạn cần sẵn sàng để sử dụng:

- Bơm với đầu nối sẵn sàng, một dây cáp dài 10 mét với phích cắm Schuko và một công tắc phao bên ngoài;

- Ống PVC với đầu nối nhanh;

- Bộ lọc phễu để tránh trường hợp tắc nghẽn

Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước sạch

Sử dụng: dân dụng

Ứng dụng: thoát nước, hút bể

Loại hình: thả chìm

Chủng loại bơm: Bộ thoát nước

Phạm vi hoạt động:

  • Lưu lượng nước 160 l/phút (9,6 m³/h)

  • Cột áp 8 m

Giới hạn ứng dụng:

  • Nhiệt độ chất lỏng tới +40 °C 

 

Models


Bộ thiết bị thoát nước thải và phòng chống lụt Pedrollo PLUG & DRAIN là bộ dụng cụ khẩn cấp thiết yếu và cần thiết để xử lý lũ lụt ở các nhà để xe, hầm và tầng hầm với sự hiệu quả và tốc độ.

Nhờ máy bơm thoát nước linh hoạt và ống nhựa PVC dài 15 mét, có thể nhanh chóng thoát nước vùng ngập, nếu cần thiết bằng cách sử dụng thùng nhựa làm bộ lọc.

Với PLUG & DRAIN, bạn có thể hoàn toàn thoát ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt: bơm thực sự có thể hút nước xuống mức độ chỉ có 2 mm từ đáy.

Với PLUG & DRAIN, bạn có mọi thứ bạn cần sẵn sàng để sử dụng:

- Bơm với đầu nối sẵn sàng, một dây cáp dài 10 mét với phích cắm Schuko và một công tắc phao bên ngoài;

- Ống PVC với đầu nối nhanh;

- Bộ lọc phễu để tránh trường hợp tắc nghẽn

Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước sạch

Sử dụng: dân dụng

Ứng dụng: thoát nước, hút bể

Loại hình: thả chìm

Chủng loại bơm: Bộ thoát nước

Phạm vi hoạt động:

  • Lưu lượng nước 160 l/phút (9,6 m³/h)

  • Cột áp 8 m

Giới hạn ứng dụng:

  • Nhiệt độ chất lỏng tới +40 °C 

 

Models